Climateaction.africa Is ENR bródúil as an Afraic é atá ag obair ar thús cadhnaíochta in éiceachóras gníomhaíochta aeráide na hAfraice. Díríonn ár gcuid oibre ar litearthacht agus abhcóideacht aeráide, comhoibriú a chothú agus príomhpháirtithe leasmhara a aontú lena chinntiú go n-oibrímid go léir i dtreo Afraic níos inbhuanaithe agus níos athléimní ó thaobh na haeráide de a thógáil.
Sábháil-An Domhan

Airteagail is déanaí

Cláraigh Inniu!

aistriú

Freastail ar Fhóram Gníomhaíochta Aeráide

Bratach Gníomhaíochta Aeráide

Cláraigh don Chruinniú Mullaigh um Ghníomhaíocht Aeráide